Erikoissairaanhoito jalkautuu kuntiin, sote-uudistuksen valmisteluelin nimettiin

Erikoissairaanhoitoa jalkautetaan kuntiin ja perusterveydenhuoltoon terveydenhuollon yhteistyön vahvistamiseksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus nimesi myös sote-uudistuksen valmisteluelimen.

Terveydenhuoltolaki ja hallituksen lakiesitys tulevista hyvinvointialueista edellyttää, että sairaanhoitopiirit vastaavat erikoissairaanhoidon palvelujen yhteensovittamisesta väestön ja perusterveydenhuollon tarpeisiin. Sairaanhoitopiirien on kehitettävä erikoissairaanhoitoa niin, että perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito niveltyvät toiminnalliseksi kokonaisuudeksi.

Terveydenhuoltolaki ohjaa yhteistyötä näin: ”Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on annettava alueensa terveyskeskuksille niiden tarvitsemia sellaisia erikoissairaanhoidon palveluja, joita perusterveydenhuollon ei ole tarkoituksenmukaista tuottaa sekä vastattava kunnallisen terveydenhuollon tuottamien laboratorio- ja kuvantamispalvelujen, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä muiden vastaavien erityispalvelujen kehittämisen ohjauksesta ja laadun valvonnasta.”

PPSHP haluaa tarjota erikoissairaanhoidon palveluja jo lähitulevaisuudessa lähellä Pohjois-Pohjanmaan asukkaita. Tähän saakka kuntien perusterveydenhuoltoon on hankittu lääketieteen erikoisalojen osaajia ostopalveluna, ja ajan mittaan sopimuksista on muodostunut monimutkainen kokonaisuus. Sairaanhoitopiirin tekemien selvitysten mukaan kunnissa on käytetty suhteellisen laajasti yksityisiä palveluntuottajia. Suuri osa kunnista oli halukas hankkimaan osaajien työpanosta sairaanhoitopiirin ja kuntien yhteisomistuksessa olevan yhtiön kautta.

OYSin kuntiin ja perusterveydenhuoltoon jalkautuva erikoissairaanhoito organisoidaan PPSHP:n sataprosenttisesti omistaman tytäryhtiön Pohjois-Suomen Leikkaus Oy:n toiminnaksi. Keskiviikkona PPSHP:n hallitus päätti hyväksyä omalta osaltaan Pohjois-Suomen Leikkaus Oy:n liiketoimintasuunnitelman, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen. Yhtiön nimi muutetaan jatkossa toimintaan paremmin soveltuvaksi.

Yhtiön tarkoituksena on vahvistaa sairaanhoitopiirin ja kuntien yhteistyötä sekä hoitaa potilaat oman osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan voimin. Yhtiön toiminta nojaa Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunnan Tervia osaajat Oy:n muodostamiin osaajapooleihin, joita laajennetaan kattamaan myös yleislääketieteen erikoisala.

Väliaikainen valmisteluelin sote-uudistukseen

Eduskunta hyväksynee sote-uudistukseen liittyvän lakipaketin ja hyvinvointialueiden perustamisen heinäkuun alusta mahdollisesti jo ensi viikolla. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtäminen 1.1.2023 hyvinvointialueille edellyttää aktiivista valmistelua heti, kun lait astuvat voimaan, jotta palvelutuotanto kyetään turvaamaan heti vuoden 2023 alusta.

Hallitus nimesi uudistusta Pohjois-Pohjanmaalla valmistelevan väliaikaisen valmistelutoimielimen ja päätti perustaa erillisen kuntajohtajaforumin valmistelutyöhön. Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana ja valmistelua johtavana viranhaltijana toimii sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma. Toimielin aloittaa työnsä heti, kun lainsäädäntö on hyväksytty.

Jäseniksi hallitus nimesi:

Oulu: Kirsti Ylitalo-Katajisto, 1. vpj, Jorma Mäkitalo, Juha Torvinen, Arja Heikkinen

Oulun eteläinen: Johanna Patanen, 2. vpj, Tuomas Aikkila

Lakeus: Marja-Leena Meriläinen, Eliisa Tornberg

Rannikkoseutu: Marjukka Manninen, Anne Mäki-Leppilampi

Oulunkaari: Leena Pimperi-Koivisto, Anu Vuorinen

Koillismaa: Jari Karsikko, Jouni Wikstedt

PPSHP: Ilkka Luoma, pj, Sari Haataja, Juha Jääskeläinen, Jarkko Raatikainen

Erityishuoltopiiri: Päivi Lauri, Anu Tuominen

Pelastuslaitokset: Petteri Helisten, Jarmo Haapanen

Muutoksia asiakasmaksuihin

Asiakasmaksulain muutokset tulevat voimaan 1. heinäkuuta lukuun ottamatta maksukattoa, joka tulee voimaan 1.1.2022. Lain mukaan kunta tai kuntayhtymä voi jatkossakin periä maksuja sosiaali- ja terveyspalveluista, ellei niitä ole säädetty maksuttomaksi.

Uudessa laissa laajennetaan terveyspalvelujen maksuttomuutta sekä kohtuullistetaan maksuja. Maksukattoon lasketaan jatkossa mukaan aiempaa enemmän palveluja, kuten suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut sekä tilapäisen kotisairaanhoidon maksut. Laki sisältää jatkossa myös pitkäaikaisten sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen asumispalvelujen maksut.

PPSHP:n hallitus merkitsi tiedoksi asiakasmaksulakia koskevat muutokset ja hyväksyi korjauksia palveluhinnastoon ja maksuttomiin palveluihin 1.7.2021 alkaen. Lisäksi hallitus päätti, että sairaanhoitopiirissä ei jätetä perimättä tai alenneta muita kuin henkilön maksukyvyn mukaan määrättyjä maksuja ja peruttamattomasta ajanvarauksesta kohtuuttomana pidettäviä maksuja.

Esitys perussopimuksen muuttamiseksi

Hallitus hyväksyi ehdotuksen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttamiseksi vastaamaan nykyisen kuntalain vaatimuksia. Talouden osalta perussopimukseen esitetään lisättäväksi pykälä alijäämän tasausmenettelystä, jollaista siinä ei aiemmin ole ollut. Lisäys koskee tilannetta, jossa kuntayhtymän jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet kuntalain 119 §:n 2 momentissa tarkoitettua selvityshenkilön tekemää sopimusehdotusta alijäämän kattamisesta. Tällöin jäsenkunnat vastaavat alijäämän kattamisesta peruspääomien mukaisessa suhteessa.

Lisäksi perussopimusta täsmennettiin yli- ja alijäämän käsittelyn ja talouden seurannan raportointimenettelyn osalta. Muut korjaukset tehtiin perussopimuksen rakenteen selkeyttämiseksi.  Uusi perussopimus lähetetään jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi, ja tavoitteena on sen voimaantulo 1.1.2022 alkaen.

Lähde: STT Info


Muita mielenkiintoisia aiheita muualta luettavaksi

Arvontahullut innostuvat mahdollisuudesta voittaa

Arvontahullut ovat ihmisiä, jotka rakastavat osallistua kaikenlaisiin arvontoihin ja kilpailuihin. Heidän mielestään on jännittävää ja hauskaa odottaa, että onnenpyörä pysähtyy heidän kohdalleen tai että heidän numeronsa arvotaan voittajaksi. Arvontahullut tietävät, että voittaminen on vain tuurista kiinni, mutta he eivät anna sen lannistaa itseään. He ovat valmiita kokeilemaan onneaan uudelleen ja uudelleen, sillä he tietävät, että seuraava voitto saattaa olla aivan nurkan takana.

Clas Ohlson Tampere – Löydä kaikki tarvitsemasi kätevästi yhdestä paikasta

Clas Ohlson Tampere on monipuolinen kauppa, josta löydät kaiken tarvitsemasi kodin ja vapaa-ajan tarvikkeisiin. Kauppa sijaitsee kätevästi Tampereen keskustassa, joten se on helppo löytää ja siellä on aina mukava asioida. Clas Ohlsonilla on laaja valikoima erilaisia tuotteita, kuten työkaluja, kodinelektroniikkaa, askartelutarvikkeita ja paljon muuta. Lisäksi kaupasta löytyy myös hyödyllisiä palveluita, kuten avaimen tekoa ja patterin vaihtoa. Clas Ohlson Tampere on todellinen löytöpaikka kaikille, jotka tarvitsevat käteviä ja laadukkaita tuotteita arkeensa.

Kotieläimet tuovat iloa ja rauhaa arkeen

Kotieläimet ovat ihania kumppaneita, jotka tuovat paljon iloa ja rauhaa arkeen. Ne ovat uskollisia ja rakastavia, ja niiden seurassa on aina mukavaa olla. Kotieläimiä voi olla monenlaisia, kuten koiria, kissoja, kaneja tai vaikka kanoja. Jokaisella eläimellä on oma persoonallisuutensa ja tarinansa, ja niiden kanssa vietetty aika on aina arvokasta. Kotieläimiä hoitaessa oppii myös vastuullisuutta ja huolehtimista toisesta olennosta. Niiden läsnäolo rauhoittaa mieltä ja auttaa unohtamaan arjen stressit. Kotieläimet ovat todellinen aarre, joka ansaitsee rakkautta ja kunnioitusta.

Trackbacks & Pings

Vastaa