Itä-Suomen yliopistossa testataan, voiko chatbotin avulla edistää hyvinvointia ja mielenterveyttä

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos tutkii chatbottien käyttöä mielen hyvinvoinnin edistämisessä. Yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa kutsutaan nyt mukaan testaamaan kansainvälisessä ChatPal-hankkeessa kehitettyä, positiiviseen psykologiaan perustuvaa chatbottia.

Chatbotit ovat digitaalisia kommunikointisovelluksia, kuten esimerkiksi Google Alexa tai Facebook Messenger. Tutkijoiden kehittämä ChatPal-chatbotti on suunniteltu mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Se perustuu positiivisen psykologian PERMA-H-malliin, joka koostuu kuudesta onnellista elämää tukevasta elementistä. Näitä ovat myönteiset tunteet, sitoutuminen, ihmissuhteet, merkityksellisyys, saavutukset ja terveys. ChatPal-chatbotti tarjoaa käyttäjälleen muun muassa tietoa mielen hyvinvoinnista sekä harjoitteita tukemaan sitä.

Tekoälyä hyödyntävää chatbottia on kehitetty mielen hyvinvoinnin tukemiseen erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Sen kehittämiseen osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset, tekniset asiantuntijat, psykologit sekä Pohjois-Euroopan harvaan asuttujen alueiden asukkaat.  Hankkeessa ovat Itä-Suomen yliopiston lisäksi mukana Ulsterin yliopisto Pohjois-Irlannista päätoteuttajana, Norbottenin kunnat ja Luulajan teknillinen yliopisto Ruotsista, Skotlannin Länsisaarten Kansallinen terveyspalvelu (NHS), Action Mental Health Pohjois-Irlannista sekä Health Innovation Hub Ireland ja Corkin teknologiainstituutti Irlannista. Hanketta rahoittaa EU:n Pohjoinen Periferia ja Arktinen -ohjelma.

Tutkimuksen osallistujat testaavat ChatPalia 12 viikon ajan

– Pandemia ja sen mukanaan tuomat muutokset ovat kuormittaneet myös yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa. Lähes kaiken tapahtuminen etänä, sosiaalisten kontaktien puute ja uudenlaisen työskentelytavan omaksuminen nakertavat hyvinvointia. Pitkään jatkuessaan tällainen kuormitus voi vaikuttaa myös mielenterveyteen. Riski uupua, masentua tai ahdistua on todellinen. Jos tällaisen tilanteen itsessään tunnistaa, kannattaa toimia ajoissa ja ottaa käyttöön helposti saatavilla olevia hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisen menetelmiä, toteaa ChatPal-hanketta Itä-Suomen yliopistossa johtava yliopistonlehtori Lauri Kuosmanen hoitotieteen laitokselta.

Itä-Suomen yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa etsitään nyt mukaan ChatPalin käyttötutkimukseen. Tutkimuksessa käyttäjä lataa ChatPal-sovelluksen ja käyttää sitä 12 viikon ajan muutamia kertoja viikossa. Osallistujia pyydetään lisäksi vastaamaan nimettömästi kyselyyn käytön alussa, puolivälissä sekä lopussa. Kyselyt koskevat positiivista mielenterveyttä, elämäntyytyväisyyttä sekä mielipidettä sovelluksesta ja sen käytöstä.

Lähde: News Cision

Trackbacks & Pings

Vastaa