Lasten, vanhusten ja hoitolaitoksissa olevien potilaiden hyvinvointiin pitää kiinnittää erityistä huomiota helteellä

Helle on suuri riski pienille lapsille, pitkäaikaissairaille henkilöille ja huonokuntoisille vanhuksille. Päiväkodeissa ja koulussa, sosiaali- ja terveydenhuollon hoitolaitoksissa sekä kotihoidossa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten helteen haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää.

Hellesäähän tulee varautua jo ennakkoon. Asia on hyvä ottaa huomioon toimitilojen ja toiminnan suunnittelussa, jotta oikeat toimintatavat ovat henkilökunnan tiedossa jo etukäteen. Kuntien ja kuntayhtymien tulee ohjeistaa alaisiaan toimijoita asiassa. Myös yksityisten yritysten, jotka tarjoavat palveluja edellä mainituille ryhmille, tulee antaa ohjeet työntekijöilleen. Ohjeiden läpikäyminen työntekijöiden kanssa ennen kesää on hyvä tapa valmistautua tulevien helteiden varalle.

Miten helpottaa tukalaa oloa helteellä

Jokainen voi helpottaa oloaan esimerkiksi seuraavin keinoin.

  • Pidä sisätilat viileinä
  • Vältä kuumia paikkoja ja suoraa auringonpaistetta
  • Juo riittävästi ja muista myös syödä
  • Viilennä kehoa

Ohjeita hellesäähän varautumiseen löytyy Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.

Lähde: STT Info

Trackbacks & Pings

Vastaa