Lasten, vanhusten ja hoitolaitoksissa olevien potilaiden hyvinvointiin pitää kiinnittää erityistä huomiota helteellä

Helle on suuri riski pienille lapsille, pitkäaikaissairaille henkilöille ja huonokuntoisille vanhuksille. Päiväkodeissa ja koulussa, sosiaali- ja terveydenhuollon hoitolaitoksissa sekä kotihoidossa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten helteen haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää.

Hellesäähän tulee varautua jo ennakkoon. Asia on hyvä ottaa huomioon toimitilojen ja toiminnan suunnittelussa, jotta oikeat toimintatavat ovat henkilökunnan tiedossa jo etukäteen. Kuntien ja kuntayhtymien tulee ohjeistaa alaisiaan toimijoita asiassa. Myös yksityisten yritysten, jotka tarjoavat palveluja edellä mainituille ryhmille, tulee antaa ohjeet työntekijöilleen. Ohjeiden läpikäyminen työntekijöiden kanssa ennen kesää on hyvä tapa valmistautua tulevien helteiden varalle.

Miten helpottaa tukalaa oloa helteellä

Jokainen voi helpottaa oloaan esimerkiksi seuraavin keinoin.

 • Pidä sisätilat viileinä
 • Vältä kuumia paikkoja ja suoraa auringonpaistetta
 • Juo riittävästi ja muista myös syödä
 • Viilennä kehoa

Ohjeita hellesäähän varautumiseen löytyy Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.

Lähde: STT Info

Trackbacks & Pings

 • Uni lataa aivot - Hyvinvoinnintekijä.fi :

  […] suhteen. Se kiinnittyy samoihin aivojen reseptoreihin kuin adenosiini. Adenosiini kerääntyy kehoon päivällä ja antaa unisignaaleja keholle noin 12 tunnin kuluttua. Kofeiini vähentää adenosiinin vaikutusta ja sen […]

  3 kuukautta ago
 • EU:lta hyväksyntä uudelle uusiutuneen tai vaikeahoitoisen B-solulymfooman hoidolle - Hyvinvoinnintekijä.fi :

  […] Hoito on tarkoitettu aikuispotilaille, joilla on uusiutunut tai hoitoon reagoimaton diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma ja jotka eivät sovellu autologiseen kantasolusiirtoon. Näiden potilaiden osuus diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavista potilaista on noin 30–40 prosenttia (2). Hoidon alussa tafasitamabia annetaan yhdessä lenalidomidin kanssa vuoden ajan, minkä jälkeen tafasitamabia annetaan monoterapiana. […]

  2 kuukautta ago

Vastaa