Vaikuttava SOTE kohdentaa voimavarat ihmisen parhaaksi

Kun ihminen sairastuu, tarvitsee hän hoitoa ja palvelua, josta on hänelle hyötyä. Siihen hänellä on veronmaksajana myös oikeus.

Sosiaali- ja terveydenhuolto käyttää yli 20 miljardia euroa vuodessa veronmaksajien rahaa. Palveluiden vaikuttavuudesta eli siitä, mitä kaikkea hyötyä niistä on – tai mistä on hyötyä – tiedetään kuitenkin melko vähän.

Suomessa vaikuttavuus on ollut vuosia tutkimuskohteena, mutta käytännön toimintaan sen vaikutukset ovat olleet vaatimattomat.

Sote-alan toimijat ovatkin jo pitkään tunnistaneet tarpeen paremmalle kansalliselle koordinaatiolle, jotta vaikuttavuustutkimusta saataisiin laajennettua ja tieto hyödynnettyä palvelujen käyttäjille, ammattilaisille ja päättäjille.

Helsingin yliopisto yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa on vuodenvaihteessa käynnistänyt suunnittelun vaikuttavuuskeskuksen perustumiseksi. Vaikuttavuuskeskus verkottaisi julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat tutkimuksen ja kehityksen vauhdittamiseksi.

Väestön ikääntyessä sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuu paineita sekä resurssien niukkuuden että palvelutarpeiden lisääntymisen vuoksi. Vaikuttavuuskeskuksen päätavoitteena onkin muun muassa tuottaa parempaa vaikuttavuustietoa palvelujen parantamiseen ja auttaa ammattihenkilöitä, johtajia ja päätöksentekijöitä päätöksissä kohdentaa resursseja eettisesti kestävällä tavalla.

Eniten vaikuttavuudesta hyötyy sairas ja apua tarvitseva ihminen.

Lähde: MyNewsDesk

Vastaa