Esperi ja Fysios laajentavat yhteistyötään

Esperin tavoitteena on mahdollistaa ikääntyvien mahdollisimman hyvä elämänlaatu ja sujuva arki heidän omassa elinympäristössään.

”Fysiosin tarjoamat fysioterapiapalvelut ovat saaneet hyvän vastaanoton asukkailtamme ja heidän omaisilta yksiköissämme pääkaupunkiseudulla, Seinäjoella, Keravalla ja Joensuussa. Vuonna 2020 laajennamme yhteistyötämme paikkakunnille, joissa sekä Fysios että Esperi toimivat”, kertoo Esperin kehityspäällikkö Rami Björkberg.

Liikunta pitää ikäihmisen toimintakykyisenä ja tuo mukavaa sisältöä päiviin sekä kokemuksemme mukaan lisää hyvää mieltä ja jaksamista. Yksilöllisen kartoituksen asukkaan tarpeista tekee aina ikäihmisten fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti”, kertoo fysioterapeutti Hanna Markkula Fysiosilta.

Fysioterapian tavoitteena on fyysisen kunnon ja tasapainon parantuminen, sosiaalinen osallistuminen, muistitoimintojen tukeminen, kipujen lievittyminen, ilo, virkistys ja kokonaisvaltaisempi hyvinvointi. Palveluun Esperin hoivakodeissa kuuluu maksuton yksilöllinen kartoituskäynti kaikille asukkaille. Kartoituksen jälkeen voidaan yhteistyössä asukkaan ja hänen läheistensä kanssa sopia maksullisesta yksilö-, ryhmä- tai parifysioterapiasta tarpeen mukaan.

Fysiosin tarjoama fysioterapia on hoivakodeissa lisäpalvelu, jonka asukkaat voivat nyt yhteistyön johdosta hankkia entistä vaivattomammin. Asukkaat ovat oikeutettuja kelakorvattuun palveluun lääkärinmääräyksellä tai voivat itse hankkia maksullista lisäpalvelua. Fysios kouluttaa myös Esperin henkilökuntaa yksiköissä.

Lähde: MyNewsDesk

Vastaa