Blogikirjoitus Brotherilta: Muuttaako koronapandemia terveydenhuollon palvelut pysyvästi?

Koronapandemia on saanut terveydenhuoltopalvelut kaikkialla maailmassa ylittämään itsensä.

Kaikki työntekijät hoitajista vastaanottovirkailijoihin ja lääkäreistä IT-osaston työntekijöihin ovat vetäneet yhtä köyttä pitääkseen terveydenhuoltoalan toiminnassa ennennäkemättömän paineen alla.

Uusia käytäntöjä – ja jopa kokonaan uusia sairaaloita – on perustettu, mikä on ilmiömäistä. Miten terveydenhuoltoala kehittyy tästä eteenpäin?

”On erittäin tärkeää houkutella ja kouluttaa uusia terveydenhuollon ammattilaisia ja pitää heidät työssä, mutta lisäksi on tärkeää huolehtia siitä, että he voivat käyttää aikaansa tehtäviin, jotka tuovat eniten arvoa: potilaiden hoitamiseen.”


European Institute of Technology Health

Yksi koronapandemian merkittävimmistä vaikutuksista on se, miten se on muuttanut terveydenhuoltopalvelujen tapaa olla yhteydessä ihmisiin. Työntekijöiden ja potilaiden turvallisuuden vuoksi monilla vastaanotoilla on vähennetty fyysisiä tapaamisia ja verkko- ja puhelinvastaanotot ovat korvanneet odotustilat.

Etäpalvelujen käyttöönotto on lievittänyt hoitohenkilökunnan paineita, joten niiden jatkamista kannattaa harkita terveydenhuollon tarjoamisessa tilanteen palattua normaaliksi.

Pandemia on kiihdyttänyt terveydenhuoltoalan digitalisaatiota, ja monet aiemmin digitalisaatioon epäilevästi suhtautuneet ovat nyt omakohtaisesti saaneet kokea sen potilaille ja hoitohenkilökunnalle tarjoamat hyödyt.

Miten työskentely on muuttunut

Koronapandemia on edellyttänyt siirtymistä kotona tehtävään etätyöhön monissa terveydenhuoltoalan ammateissa. Sen seurauksena paperiarkistojen käyttäminen on ollut erittäin hankalaa. Koska näihin haasteisiin on jo lukuisia digitaalisia ratkaisuja – kuten asiakirjaskannaus ja sähköisten potilasrekisterien luominen – työtä on voitu jatkaa keskeytyksettä.

Terveydenhuollon tarjoajat, joilla on vankat ja vakiintuneet järjestelmät tietojen ja asiakirjojen käsittelyyn, pystyvät sopeutumaan muutoksiin paremmin. Erityisesti jos käytössä järjestelmä, jossa konsultoiva lääkäri saa potilastiedot helposti näytölleen, pystyy jakamaan tietoa nopeasti ja keskustelemaan hoidosta muun tiimin kanssa videoneuvottelujen avulla.

Potilastietojen digitointiin sitoutuminen vähentää useiden eri järjestelmien yhteensopimattomuuksien kanssa kamppailua ja papereiden odottelua sekä lisää potilaiden kanssa vietetyn ajan määrää. Se on kuitenkin vasta jäävuoren huippu.

Tehtäviä, jotka tällä hetkellä vievät 80 % hoitohenkilökunnan ajasta, voidaan sujuvoittaa tai ne voidaan jopa poistaa teknologian avulla1.

Tätä ajatusta tukee Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin ja McKinseyn vuonna 2020 laatima raportti, jossa todetaan, että teknologia voisi paitsi lyhentää hallinnollisiin tehtäviin kuluvaa aikaa myös helpottaa työvoimapulaa ja nopeuttaa ihmishenkiä pelastavien hoitojen tutkimusta ja kehitystä.

Pitkän aikavälin näkemys muutoksesta

Pandemian aikana teknologiaa otettiin nopeasti käyttöön lyhyeksi aikaa, mutta samalla terveydenhuollon prosesseissa tapahtui pitkän aikavälin muutoksia, joita oli käynnistetty jo aiemmin. Jo pandemian alkuaikoina 77 % EU-alueen potilastyötä tekevistä lääkäreistä totesi, että heidän organisaationsa oli jo melko hyvin valmistautunut tai erittäin hyvin valmistautunut digitaalisen teknologian käyttöönottoon2.

EU-alueella 74,7 % yleislääkäreistä, 60,2 % erikoislääkäreistä ja 56,8 % sairaanhoitajista on digikehityksen kiihtymiseen liittyen sitä mieltä, että koronapandemia on lisännyt digiteknologian käyttöönottoa ja muuttanut heidän työskentelytapojaan2.

Pandemian aikana on käynyt selväksi, että IT-osastojen terveydenhuollon teknologian modernisoimiseksi ja vahvistamiseksi tekemä työ on kannattanut. Useimmat ovat selviytyneet erinomaisesti valtavasti paineesta huolimatta ja onnistuneet laajentamaan yhteistyötä lääkärien, erikoisalojen ja jopa maiden välillä.

Cristian Bușoi on romanialainen lääkäri ja Euroopan parlamentin jäsen. Hän ymmärsi laajemman yhteistyön tarpeen sanoessaan: ”Olen varma, että tämänkaltainen yhteistyö, vuoropuhelu ja solidaarisuus jatkuvat. Ehkä sitten, kun emme enää ole kriisin keskellä, emme pysty ylläpitämään samanlaista sitoutuneisuutta, mutta tahto on olemassa, sillä kaikki ovat ymmärtäneet, että EU:n tasolla voitaisiin tehdä enemmän.”3

”Pandemian mukanaan tuomat haasteet ovat epäilemättä auttaneet kiihdyttämään kasvua. Sidosryhmät ovat tehneet kaikkensa toimittaakseen hoitoa nopeasti ja etänä. Tätä kiihtynyttä tahtia on nyt tärkeää pitää yllä, jotta varmistamme, että hyödyt terveydenhuollon järjestelmille säilyvät pitkällä aikavälillä ja auttavat valmistautumaan tulevaisuuteen. Siitä hyödymme me kaikki.”

Jan-Philipp Beck, CEO European Institute of Technology Health

Miten välttää palveluiden ulkopuolelle jääminen

Vaikka tilanne näyttääkin lupaavalta, on hyvä pitää mielessä, että terveydenhuollon digimuutoksessa ei ole kyse pelkästään datasta tai työnkuluista, vaan ihmisistä. Siksi muutoksessa on edettävä varoen.

Siirtyminen pelkästään digitaalisiin terveyspalveluihin saattaisi jättää monet palveluja tarvitsevat niiden ulottumattomiin. Digipalvelujen käytettävyys on ongelma erityisesti ikääntyneille, vähävaraisille ja toimintarajoitteisille ihmisille. Tutkimukset osoittavat, että 80 miljoonaa eurooppalaista ei käytä internetiä lainkaan, koska heillä ei joko ole tietokonetta tai se on liian kallista. Lisäksi 28,9 prosentilla eurooppalaisista ei ole perusdigitaitoja, mikä lisää heidän riskiään jäädä terveydenhuollon ulottumattomiin2.

Lisäksi on otettava huomioon ihmismielen ominaisuudet. Vaikka teknologia on monen ulottuvilla, osa potilaista ei vielä ole valmiita siirtymään videovastaanottoon. Erityisen tärkeä tämä näkökulma on aikana, jona yksityisyyden suoja ja tietoturva ovat ajankohtaisia asioita.

”Vaikka koronapandemia on mullistanut terveydenhuollon ja muuttanut sen palvelujen tarjoamistapoja radikaalisti, se on myös kiihdyttänyt digitalisaation tahtia vähintään vuosikymmenen edestä. Tämä digimuutos on ratkaisevassa asemassa terveydenhuollon tulevaisuuden muovaamisessa.”

Deloitte: Digital Transformation

Terveydenhuollon uutta IT-maisemaa muovaamassa

Koronapandemian todellisia vaikutuksia ei välttämättä vielä tiedetä vuosiin. Jos terveydenhuoltoalalla halutaan kuitenkin jatkaa viime kuukausina tehtyä työtä, sen on pidettävä yllä muutoksen tahtia. Monet terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat ovat osoittaneet, miten digitalisaatio ja oikeanlainen IT-infrastruktuuri voivat hyödyttää potilaita ja helpottaa etulinjassa työskentelevien paineita. Samalla on kuitenkin tärkeää muistaa, millaisella tahdilla tämä muutos toteutettiin.

Terveydenhuoltoala tunnetaan byrokraattisuudestaan ja hitaasta muutostahdistaan, mutta pandemia on osoittanut, että ala kykenee nopeaankin muutokseen, kun sille on selkeä tilaus. Nyt on tärkeää hyödyntää muutoksesta kertynyt oppi ja sopeuttaa se pandemianjälkeiseen maailmaan.

”Pandemian perintönä meille jää todennäköisesti uudenlainen tapa ja tahto tehdä yhteistyötä sekä suurempi luottamus toisia toimijoita kohtaan. Suhtautuminen hoitoon on muuttunut, ja pitkään pystyssä olleet muurit ovat murtuneet.”

Deloitte: Digital Transformation


Tässä IT-osastoilla on ratkaiseva rooli. Monille on jo nyt kertynyt kokemusta terveydenhuollon teknologian käyttöönotosta joko skannauksen ja asiakirjojen jakamisen tai tehokkaiden etätyötoimintojen muodossa. Haasteeksi nousee teknologian käyttöönotto suuressa mittakaavassa.

Vaikka tapahtumat ovat olleet katastrofaalisia, niissä on korostunut kaksi tärkeää terveydenhuoltopalvelujen ominaisuutta Euroopassa: sitkeys ja innovatiivisuus.

Tämä on myös kiehtova mahdollisuus IT-johtajille muuttaa terveydenhuollon työnkulkuja, yhteistyötä ja potilaskokemusta koko Euroopassa.

Brotherilla on pitkät perinteet ja laaja kokemus teknologiaratkaisujen tarjoamisesta terveydenhuoltoalalle. Tuotteemme ja ratkaisumme helpottavat työntekijöiden työtä niin apteekeissa, terveyskeskuksissa, sairaaloissa kuin yksityisvastaanotoillakin.

Lue lisää terveydenhuollon ratkaisuistamme tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.Lähteet:


1. sciencebusiness.net: “EIT Health urges European healthcare providers to embrace AI and technology after the pandemic highlights fragility of healthcare systems” – April 2021

2. Deloitte: ”Digital transformation: Shaping the future of European healthcare September 2020”

3. sciencebusiness.net: “ Pandemic could prompt healthcare overhaul” – 18 May 2021

Lähd: MyNewsDesk

Trackbacks & Pings

Vastaa