HUSin isotooppiyksikön uusi PET-magneettikuvauslaite tuo merkittäviä etuja potilaille

Uusinta PET-teknologiaa edustava laite asennettiin Meilahden isotooppiyksikköön toukokuussa.Sillä on mahdollista tehdä sekä yliopistosairaalan vaatimustasoa vastaavaapotilaskuvantamista että korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. 

PET-magneetilla tehdään samanaikaisesti sekä PET-kuvaus että magneettikuvaus siten, että aineenvaihduntaa kuvaava PET-kuva on yhtenevä rakenteellisen magneettikuvan kanssa.  

”Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuloksena on kuvien fuusio. SiinäPET-kuvassa näkyvätaineenvaihdunnalliset muutokset kohdentuvatsuoraan magneetin rakenteelliseen kuvaan, eli esimerkiksi imusolmukkeisiin tai haiman poikkeavaan pesäkkeeseen. Tämä on merkittävä ero verrattuna tilanteeseen, jossatehdään erikseenPET-ja magneettikuvaukset”, ylilääkäri Antti Loimaala kertoo.  

Kun yhdellä kuvauskerralla saadaan kaksi tutkimusta, voidaan diagnoosi tehdä nopeammin. Myös potilaille on mukavampaa, että kaksi pitkäkestoista kuvausta hoituu samanaikaisesti. 

”Etenkin lapsipotilaille yhden kuvauskerran säästyminen on merkittävä parannuserityisesti silloin kun heidät nukutetaan kuvausta varten. Merkittävää on sekin, että tietokonetomografiansäteilyannos jää tutkimuksessa pois, kun rakenteellinen kuvantaminen tehdään magneetilla.” 

Uuden laitteen PET-osan korkean herkkyyden ansiosta potilaille annettavan merkkiaineen aktiivisuutta voidaan vähentää ja potilaan saama säteilyrasitus väheneemyös tämän ansiosta.  

”Se on huomattava etu lapsipotilaiden lisäksi myösniille potilaille, joiden sairauden seurantaan kuuluu useita PET-tutkimuksia”. 

PET-magneetti on hyödyllinen monien eri syöpien kuvantamisessa 

HUSissa on aiemmin ollut käytössä PET-TT-laite.Noin 80–85 prosenttiasillä tehdyistä tutkimuksista on liittynyt syöpätapauksiin. Kuvauksilla kartoitetaan esimerkiksi syövän levinneisyyttä.Erityisesti pään ja kaulan alueen syövissä on tehty potilaille sekä magneettikuvaus että PET-TT-tutkimus, kun arvioidaan hoitovastetta.  

”PET-tutkimuksella ja magneettikuvauksella on omat heikkoutensa herkkyyden ja tarkkuudensuhteen. Kun tutkimukset tehdään yhtäaikaisesti, ne täydentävät toisiaan ja epävarmuus vähenee. Tuloksena on tarkempi diagnostiikka, joka vähentääjatkotutkimuksia ja useissa tapauksissa johtaa muutoksiin hoidossa”, Loimaala sanoo. 

Magneettikuvauksen hyvä kudoserotuskyky yhdistettynä PET:n herkkyyteen parantaa huomattavasti sekä lasten että aikuisten syöpien diagnostiikkaa ja hoidon seurantaa.  

”Kalliiden syöpähoitojen tehon seurannassa ja sädehoidon suunnittelussa tarkka menetelmä on keskeinen, jotta hoidot voidaan kohdistaa oikein ja välttää tehottomia hoitoja”. 

Magneettikuvaus on tietokonetomografiaa parempi vaihtoehto pääosin pehmytkudosta olevien kasvainten kohdalla.Tällaisia ovat esimerkiksi gynekologiset syövät, eturauhassyöpä,maksa- tai suolistosyöpä sekä aivokasvaimet. 

Syöpäkuvantamisen lisäksi PET-magneettikuvaus soveltuu sydämen kuvantamiseen, etenkin sydänlihassairauksien ja -tulehdusten luokitteluun. Laitteella voidaan myös paikantaa epileptisen kohtauksen aiheuttava alue aivoissa ennen epilepsiakirurgiaa. 

Isotooppiyksikön PET-kapasiteetti kasvaa 

PET eli positroniemissiotomografia on isotooppikuvausmenetelmä, jolla saadaan tietoa elimistön toiminnasta, aineenvaihdunnasta ja biologiasta. Tutkimus perustuu lyhytikäisiin säteileviin merkkiaineisiin. Nykyisin PET-kuvauslaitteeseen on yhdistettynä joko tietokonetomografia- tai magneettikuvauslaite, jolla saadaan samanaikaisesti tarkka kuva elimistön rakenteesta.  

PET-magneettikuvaus on hieman kalliimpi kuin PET-TT-tutkimus. Aikaa ja kustannuksia säästyy kuitenkin silloin kun potilaalle tehtäisiin erikseen pitkäkestoiset PET-TT- ja magneettitutkimukset.  

”Laite lisää merkittävästi Meilahden isotooppiyksikön PET-kapasiteettia ja osa yksikön PET-TT-tutkimuksista vaihtuu tulevaisuudessa PET-magneettitutkimuksiksi. Laite auttaa toivottavasti myös hoitotakuun aikarajoissa pysymisessä”, Loimaala sanoo.  

PET-magneettilaite otettiin potilaskäyttöön elokuussa. Ensimmäisinä vuosina sillä kuvataan arviolta 700–1000 potilasta vuosittain. PET-TT-tutkimuksia tehtiinHUSissa vuonna 2022 noin 4000 ja tutkimusten kasvu on vuosittain noin 10 prosenttia. PET-magneettia käytetään erityisesti potilaskuvaukseen, mutta se tukee osaltaan myös HUSin tutkimus- ja kehittämistoimintaa.  

Lähde: HUS / STT
Kuva: Röntgenhoitaja Emilia Kiias ja ylilääkäri Antti Loimaala. @HUS/Ville Männikkö


Älypuhelimen valinta lapselle

Älypuhelin lapselle valinnassa korostuu turvallisuus ja kasvatukselliset näkökulmat. Lasten älypuhelimet ovat yleensä varustettu erilaisilla rajoitus ominaisuuksilla, jotka auttavat vanhempia valvomaan lastensa puhelimen käyttöä. Monissa malleissa on mahdollisuus asettaa aikarajoituksia, estää tiettyjen sovellusten käyttöä tai seurata lapsen sijaintia.

Paras älypuhelin vanhukselle

Älypuhelin vanhukselle älypuhelin valinnassa keskeistä on helppokäyttöisyys ja selkeä käyttöliittymä. Monille vanhuksille teknologian käyttö voi olla haastavaa, joten älypuhelimen tulisi tarjota mahdollisimman yksinkertainen ja intuitiivinen käyttökokemus. On olemassa erityisiä senioripuhelimia, jotka on suunniteltu vanhempien käyttäjien tarpeisiin. Ne tarjoavat suuria näppäimiä, selkeitä symboleita ja ääniohjaus mahdollisuuden helpottamaan käyttöä.

Kuinka valita paras älypuhelin?

Jos etsit huippuluokan suorituskykyä, uusimpia teknologisia ominaisuuksia ja parasta käyttökokemusta, paras älypuhelin saattaa olla sinulle sopiva vaihtoehto. Parhaan älypuhelimen valintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten suorituskyky, kameraominaisuudet, näytön laatu ja muotoilu.

Hyvä edullinen älypuhelin

Usein älypuhelimen valintaa ohjaa budjetti. Edullinen älypuhelin voi olla erinomainen vaihtoehto, kun halutaan säästää rahaa mutta samalla nauttia perustoiminnoista. Markkinoilla on lukuisia hinta-laatusuhteeltaan erinomaisia vaihtoehtoja, jotka tarjoavat monipuolisia ominaisuuksia ilman suurta hintalappua.

Vastaa