Omaishoitajaliitto: ilman lisäresursseja omaishoitajat kantavat kotihoidon kuorman

Omaishoitajaliitto pitää kotihoidon uudistamista erittäin tarpeellisena, mutta tähdentää, että ilman lisäresursseja omaishoitajien taakka vain kasvaa.

Vanhuspalveluiden uudistuksen toisessa vaiheessa on linjattu avo- ja kotihoidon periaatteita.

Palvelusuunnitelmista tulee nykyistä sitovampia, valvontaa on lisätty ja esimerkiksi kotihoitoa on annettava tarvittaessa ympärivuorokautisesti.

Omaishoitajaliitto pitää tavoitteita hyvinä, mutta niihin osoitettua 45 miljoonan euron vuosirahoitusta alimitoitettuna.

Työvoimapulasta kärsivä kotihoito vaatii peruskorjausta. Käytännössä kotihoito ei toimi edes nykyisellä tasolla ilman omaishoitajia. Vaarana on, että taakka vain kasvaa, kun väestö ikääntyy.

– Olemme jo pitkään esittäneet kansallisen omaishoito-ohjelman päivittämistä. Omaishoito tulee ottaa paremmin huomioon tässä vanhuspalveluiden uudistuksen toisessa vaiheessa, sanoo Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen.

Yli 350 000 suomalaisella on sitova omaishoitovastuu. Kaikesta hoivasta 80 prosenttia on omaishoitajien ja muiden läheisten vastuulla.

– Kyse on esimerkiksi työssä käyvästä tyttärestä, joka huolehtii ikääntyvästä vanhemmastaan. Omaishoito koskettaa koko väestöä yhä laajemmin ja näkyy sosiaali- ja terveystoimen lisäksi monilla muillakin yhteiskuntapolitiikan alueilla. Siksi omaishoitoakin pitää kehittää kokonaisuutena, Tervonen sanoo.

Viime aikoina on esitetty uutta eläkeuudistusta työurien pidentämiseksi. Jo nykyisin lähes jokainen suomalainen kohtaa omaishoitotilanteen työikäisenä. Eläkeiän nosto lisäisi ja pidentäisi näitä tilanteita entisestään.

Omaishoitajaliitto pitääkin omaishoitoa yhtä tärkeänä osana työn ja perhe-elämän yhteensovittamista kuin lasten päivähoitoa ja perhevapaita.

Pyrkimys kotihoidon uudistamiseksi on askel oikeaan suuntaan, kunhan kunnille annetaan realistiset mahdollisuudet saada kotihoito toimimaan koko maassa niin kuin se on tarkoitettu. Nykyisinkin palveluiden taso vaihtelee kunnittain suuresti.

Kotihoidon ammattilaisten on saatava tehdä työtään eettisesti kestävästi. Yhtä tärkeää on huolehtia siitä, ettei omaishoitovastuu kasva kohtuuttomaksi. Omaishoitajan on voitava itse valita, millaisen vastuun hän on valmis ottamaan läheisensä hoidosta.

Lähde: STT Info

Vastaa