Lapsiperheellä kuluu yhä enemmän rahaa asumiseen, ruokaan ja liikkumiseen

Kuluttajatutkimuskeskuksen laatimat kohtuullisen minimin viitebudjetit on päivitetty vuoden 2021 hintatasolle. Kuluvana vuonna viitebudjettien kokonaiskustannukset ovat kasvaneet kaikilla esimerkkeinä olevilla kotitalouksilla verrattuna edellisiin vuoden 2018 viitebudjetteihin.

Suurin kustannusten muutos on kolmilapsisen lapsiperheen taloudessa Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 134-137 euroa kuukaudessa ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella 112-123 euroa kuukaudessa. Pienin kustannusten muutos on yksin asuvan yli 65-vuotiaan naisen taloudessa Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 40-42 euroa kuukaudessa ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella 27-32 euroa kuukaudessa.

– Kustannusten muutokset johtuvat ruoan, vuokrien ja lapsiperheissä auton käytön kallistumisesta. Asumisen, ruoan ja liikkumisen kulutusmenot ovat suurimmat kaikilla kotitalouksilla, sanoo projektisuunnittelija Anna-Riitta Lehtinen Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

 Muissa hyödykeryhmissä kustannukset ovat muuttuneet euromääräisesti vähän tai ei lainkaan, kuten kodin laitteiden ja tarvikkeiden kustannuksissa. Tietoliikennemenot laskivat nyt 1-3 euroa kuukaudessa kotitalouden rakenteesta riippuen verrattuna vuoden 2018 viitebudjettiin.

Budjettien kulutusmenoryhmät ovat ruoka, vaatetus, kodin tavarat ja laitteet, tietoliikenne, vapaa-aika, terveys ja hygienia sekä asuminen ja liikkuminen.

Isoissa kaupungeissa viitebudjetit ylittävät pienituloisuusrajan

Viitebudjettien kulutusmenojen kattamiseen tarvitaan Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla yhden hengen taloudessa yli 1 400 euroa kuukaudessa, ja näiden alueiden ulkopuolella yli 1280 euroa kuukaudessa ja muualla Suomessa 1 170 euroa kuukaudessa.

– Helsingin, pääkaupunkiseudun ja yli 100 000 asukkaan kunnissa viitebudjetit ylittävät pienituloisuusrajan, mutta muualla Suomessa alittavat sen. Kulutustaso on niukka vapaa-ajan, terveyden ja henkilökohtaisen hygienian budjeteissa. Lisäksi viitebudjettien ilman lasta olevilta talouksilta puuttuu auto, Lehtinen toteaa.

Kuluttajatutkimuskeskuksen viitebudjetit on laadittu kohtuullisen minimin kulutustasolle, jonka kulutusmenot ovat alhaisemmat kuin mitä on keskimääräisen kulutus, mutta joka on samalla hieman yli pienituloisuusrajan. Pienituloisuusraja oli vuonna 2019 yhden hengen taloudessa 1280 euroa kuukaudessa.

Kustannusten päivityksessä hyödynnettiin maaliskuun 2021 tuoteryhmäkohtaista kuluttajahintaindeksiä. Päivityksen pohjana olivat vuonna 2018 laaditut viitebudjetit. Päivityksessä ei ole tarkistettu viitebudjettien sisältöjä tai hyödykekoreja.

Viitebudjetti on esimerkkilaskelma, joka kuvaa hyödykekoreihin valitut konkreettiset hyödykkeet ja niiden kustannukset tietylle kulutustasolle erilaisille kotitalouksille. Viitebudjetteja on laadittu tähän mennessä 13 kotitaloudelle.

Lähde: STT Info

Trackbacks & Pings

Vastaa