Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennakkotiedote

Helsingin uusi sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu ensimmäisen kerran tiistaina 17. elokuuta klo 17.15 alkaen. Lautakunta käsittelee ensimmäisessä kokouksessaan muun muassa haastavan koronavuoden toiminnan ja talouden ennustetta.

Koronapandemia jatkuu ja vaikuttaa toiminnan ja talouden ennustamiseen

Koronapandemia aiheuttaa tänä vuonna viime vuoden tavoin kiireettömän hoidon ja palvelujen saatavuuden huomattavaa vähenemistä, poikkeusjärjestelyjä henkilöstön työtehtävissä sekä huomattavia lisäkustannuksia kaupungille. Koronapandemian vuoksi kaikkia tälle vuodelle asetettuja toiminnallisia ja määrällisiä tavoitteita ei tulla saavuttamaan.

”Kulunut vuosi on ollut sosiaali- ja terveyspalveluille erittäin haasteellinen ja kuormittava. Akuutin koronan hoidon lisäksi ammattilaisiamme työllistää pitkittyneen koronan aikana kumuloitunut hoito- ja palvelutarve. Tämä näkyy perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kysynnän ja yhteydenottojen kasvuna”, toimialajohtaja Juha Jolkkonen toteaa.

”Erityisen huolissamme olemme siitä, mistä saamme riittävästi ammattilaisia kaiken tämän hoitamiseen”, Jolkkonen jatkaa.

Kaupungin tämän vuoden talousarvion valmistelussa sovittiin, että toimialojen talousarvioon ei varata erillistä määrärahaa koronapandemian hoitoon, vaan tarvittava lisärahoitus esitetään ylityksenä. Kaupunginvaltuusto myönsikin sosiaali- ja terveystoimelle kesäkuussa 146 miljoonan euron ylitysoikeuden koronapandemian hoidon aiheuttamiin lisäkustannuksiin ja koronan vuoksi syntyneen hoito- ja palveluvelan hoitoon.

Hallitus linjasi vuoden 2020 budjettiriihessä, että koronapandemian välittömät lisäkustannukset korvataan kunnille ja kuntayhtymille täysimääräisenä. Kunnissa ja kuntayhtymissä parhaillaan lausuntokierroksella olevan sosiaali- ja terveysministeriön asetusluonnoksen perusteella korvaus ei tule toteutumaan Helsingille täysimääräisenä. Tämän hetken arvion mukaan Helsingin saama korvaus olisi vain puolet myönnetystä 146 miljoonan euron ylitysoikeudesta. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tulojen arvioidaan alittavan budjetoidun lähes 75 miljoonalla eurolla.

Koronapandemian aiheuttamia merkittävimpiä lisäkustannuksia ovat koronatestaus, epidemiologisen toiminnon henkilöstökustannukset, koronarokotukset, koronaneuvontapuhelimen kustannukset sekä suojavarustevaraston arvon alaskirjaus.  Koska pandemian pitkittyminen siirtää kiireettömän hoidon ja muun hoito- ja palveluvelan hoitoa edelleen, koronan hoidosta johtuva ylityspaine on epävarma ja sen suuruus riippuu siitä, miten koronapandemia etenee syksyn aikana.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen ennustetaan ylittävän budjetin 24 miljoonalla eurolla. Ennusteessa on sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen (Rakenneuudistus ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus) ja muiden STM:n hankkeiden hankerahoituksen tekninen ylitys ja rajaterveysturvallisuuden ylläpitämisestä aiheutuvien kustannusten korvaaminen, noin 11,2 milj. euroa. Ylityspainetta on lisäksi jonkin verran lastensuojelussa ja vammaispalveluissa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ennustaa Helsingille tuotetun erikoissairaanhoidon osalta 22,1 miljoonan euron ylitystä.

Lähde: STT Info

Trackbacks & Pings

Vastaa