SDP:n Heidi Viljanen: Sote-uudistus on panostus hyvinvointiin

SDP:n kansanedustaja Heidi Viljanen on tyytyväinen, että hallituksen sote-uudistus etenee eduskuntaan.

– Uudistus on merkittävä kokonaisuus, jolle on taattava asianmukainen käsittely eduskunnassa. Marinin hallituksen sote yhdistää palvelujen kehittämisen ja hallinnon välttämättömän uudistamisen tämän päivän tarpeisiin. Hoitotakuu, hoitajamitoitus, terveyskeskusten ja kuntien sotekeskuksen kehittäminen ovat uudistuksen keskiössä, eli hallitus lähtee sote-uudistukseen aidosti ihmisten palveluiden kehittäminen edellä.
Perustettavien hyvinvointialueiden ja kuntien tulevien vuosien rahoituksesta on esitetty huolia.

– On selvää, että suuren uudistuksen myötä rahoituksen uudelleenkohdistukset luovat aina kysymysmerkkejä. Näitä huolia meidän tulee valiokuntatyössä vielä käydä tarkasti läpi. On kuitenkin merkillepantavaa, että hallitus on jo lausuntopalautteen myötä muokannut esitystään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamisen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua sekä parantaa turvallisuutta.

Uudistuksen tavoitteet ovat erittäin merkittäviä kansalaisten hyvinvoinnin kannalta vuosikymmeniksi tästä eteenpäin. Kysymys on palveluista ja niiden rahoitusjärjestelmän kestävyydestä. Siksi uudistuksen saaminen voimaan on äärimmäisen tärkeää.

Lähde: STT Info

Vastaa