THL suosittaa Iso-Britanniasta Suomeen suuntautuvan matkustajalentoliikenteen keskeyttämistä kahdeksi viikoksi

Koronavirus Covid-19 -tapausten määrä on viime viikkojen aikana lisääntynyt voimakkaasti Iso-Britanniassa maassa toteutetuista rajoitustoimista huolimatta. Ilmaantuvuuden kasvu on ollut voimakkainta Iso-Britannian kaakkoisosissa muun muassa Lontoon seudulla. Uusi Covid-19-muunnos (SARS-CoV-2 VUI 202012/01) selittää noin 50 prosenttia tapausmäärien kasvusta.

Tietoa uuden Covid-19-muunnoksen ominaisuuksista on vielä vähän, mutta virusmuunnos voi olla aiempaa tehokkaampi leviämään. Ei ole näyttöä siitä, että virusmuunnos aiheuttaisi aiempaa vakavampia infektioita tai lisäisi tapauskuolleisuutta.

Suomessa ei ole havaittu uuden virusmuunnoksen aiheuttamia Covid-19-tapauksia. THL katsoo, että Iso-Britanniasta Suomeen tulevan matkustajalentoliikenteen keskeyttäminen välittömästi kahdeksi viikoksi on tällä hetkellä kuitenkin välttämätöntä ja epidemiauhkaan nähden oikeasuhtaista.

Päätöksen lentojen mahdollisesta keskeyttämisestä tekee liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti tilannetta arvioidaan jatkuvasti, kun uutta tutkimustietoa virusmuunnoksen aiheuttamasta epidemiauhasta saadaan.

Lähde: STT Info

Vastaa