Suomalaiset nuoret käyttävät eurooppalaisnuoria harvemmin päihteitä, kertoo laaja eurooppalainen tutkimus – humalajuominen huolettaa

Raittiiden, alkoholia juomattomien 15–16-vuotiaiden nuorten osuus on kasvanut Suomessa ja lähes koko Euroopassa vuodesta 1995 vuoteen 2019, kertoo eurooppalainen ESPAD-tutkimus. Suomalaisnuoret ovat useammin raittiita kuin nuoret Euroopassa keskimäärin. Raittiiden nuorten osuus on kuitenkin Suomeakin suurempi muissa Pohjoismaissa, Tanskaa lukuun ottamatta.

Raittiiden, alkoholia juomattomien 15–16-vuotiaiden nuorten osuus on kasvanut Suomessa ja lähes koko Euroopassa vuodesta 1995 vuoteen 2019. Suomalaisnuoret ovat useammin raittiita kuin nuoret Euroopassa keskimäärin. Raittiiden nuorten osuus on kuitenkin Suomeakin suurempi muissa Pohjoismaissa, Tanskaa lukuun ottamatta.

Tulokset käyvät ilmi laajasta eurooppalaisesta ESPAD-tutkimuksesta (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs), joka seuraa koululaisten päihteiden käyttöä neljän vuoden välein.

Euroopassa 15–16-vuotiaiden nuorten humalajuominen oli tutkimuksen mukaan vuonna 2019 keskimäärin yleisempää kuin Suomessa. Suomalaisnuoret käyttävät alkoholia keskimäärin muita eurooppalaisnuoria harvemmin. Suomessa humalajuominen on myös vähentynyt nopeammin kuin Euroopassa keskimäärin. Muissa Pohjoismaissa humalajuominen on Tanskaa lukuun ottamatta harvinaisempaa kuin Suomessa.

Huolestuttavaa kuitenkin on, että Suomessa ja Pohjoismaissa alkoholia käyttävät nuoret juovat kerralla selvästi enemmän kuin eurooppalaiset nuoret keskimäärin.

Nuorten tupakointi on vähentynyt

15–16-vuotiaiden nuorten tupakkakokeilut ja päivittäinen tupakointi ovat vähentyneet tasaisesti 2000-luvulla. Suomessa päivittäin tupakoivia nuoria on vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin, mutta enemmän kuin muissa Pohjoismaissa Tanskaa lukuunottamatta.

Viime vuosina sähkösavukkeiden käyttö on yleistynyt suomalaisilla ja muillakin eurooppalaisnuorilla perinteisten savukkeiden rinnalla. Suomalaisnuoret käyttävät sähkösavukkeita kuitenkin vähemmän kuin eurooppalaiset ja pohjoismaiset ikätoverinsa keskimäärin – ruotsalaisia nuoria lukuunottamatta.

Huumeiden käytössä ei suuria muutoksia

Yleisimmin käytetty huume Suomessa ja muualla Euroopassa on kannabis. Kannabiskokeilut ovat suomalaisnuorilla harvinaisempia kuin Euroopassa keskimäärin, mutta yleisempiä kuin muissa Pohjoismaissa Tanskaa lukuunottamatta. Kuitenkin kannabis- ja muut huumekokeilut ovat Suomessa kuten muissakin Pohjoismaissa Islantia lukuunottamatta lisääntyneet hieman viime vuosina toisin kuin Euroopassa keskimäärin.

Alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttö on hieman lisääntynyt viime vuosina suomalaisilla, kuten muillakin pohjoismaisilla 15–16-vuotiailla nuorilla. Yhteiskäytön yleisyys oli suomalaisnuorilla vuonna 2019 Euroopan keskitasoa ja muita Pohjoismaita yleisempää. Samoin rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttö ilman lääkärin määräystä oli suomalaisnuorilla Euroopan keskitasoa yleisempää.

Muiden huumeiden käyttö oli suomalaisnuorilla Euroopan keskitasoa harvinaisempaa.

Suomalaisnuoret pelaavat raha-automaattipelejä eniten Euroopassa

Suomalaiset 15–16-vuotiaat nuoret pelaavat raha-automaattipelejä enemmän kuin nuoret missään muussa tutkimuksessa mukana olleessa maassa. Rahapelaaminen internetissä on puolestaan Suomessa hieman harvinaisempaa kuin Euroopassa keskimäärin.

ESPAD-tutkimus (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) on tehty vuodesta 1995 alkaen neljän vuoden välein 23–39 Euroopan maassa. Vuonna 2019 kyselyyn osallistui 99 647 nuorta 35 maasta. Kyselyyn osallistuvat tutkimusvuonna 16 vuotta täyttävät koululaiset, jotka ovat Suomessa peruskoulun yhdeksännellä luokalla.

Trackbacks & Pings

Vastaa