Haaga-Helia kehittää opiskelijahyvinvointia hankkeissa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu parantaa opiskelijahyvinvointia virtuaalisten voimahalien avulla. “Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin voi vaikuttaa ja sen parantamiseksi voi tehdä asioita!”

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kehittää OKM:n rahoittamissa HALI- ja VOIMA-hankkeissa toimivia keinoja sekä erilaisia työkaluja ja menetelmiä opiskelijahyvinvoinnin parantamiseksi. Näitä kehitetään yhdessä opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa muun muassa palvelumuotoilun keinoin.

Hankkeissa kehitetään opiskelijoiden ja asiantuntijoiden yhteistyönä toimintoja ja sisältöä, jotka edistävät opiskelijoiden hyvinvointia ja heidän sosiaalista osallisuuttaan korona-ajan etäopiskelussa. Tämä toteutetaan tarjoamalla vertaistukea opiskeluun, ohjausta opiskeluhyvinvoinnin edistämiseen, taloudellista neuvontaa sekä tukea tunteiden säätelyyn.

Lisäksi hankkeet kehittävät yhdessä opiskelijoiden kanssa digitaalista hyvinvoinnin tukemisen mallia, jossa vertaistuki, hyvinvointipalvelut sekä tunnesäätelyn tuki tuodaan osaksi opintojaksoja. Tavoitteena on, että opiskeluhyvinvoinnin tuki on saavutettavissa laajasti, eri tavoin, matalalla kynnyksellä ja tasa-arvoisesti kaikille opiskelijoille.

Virtuaalinen voimahali -keskustelutilaisuus opiskelijoille Zoomissa

Hankkeiden toimijat pitävät Zoomissa Virtuaalinen voimahali -keskustelutilaisuuden Haaga-Helian opiskelijoille, missä osallistujilla on mahdollisuus kertoa omista toiveistaan opiskelijahyvinvoinnin parantamiseksi. Jatkossa viikoittain toistuvaan voimahalitilaisuuteen tuotetaan opiskelijoiden toivomaa sisältöä.

HALI-hanke on keskittynyt restonomiopiskelijoiden ja VOIMA-hanke kaikkien Haaga-Helian opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen koronapandemian aikana. Hankkeet tekevät yhteistyötä työelämän edustajien, paikallisten opiskelijayhdistysten sekä HAMKin ja Laurean kanssa.

Lähde: STT Info

Vastaa