Hyvinvoiva ja terveellinen kaupunki: Unelmaa vai huomisen todellisuutta?

Vuonna 2021 Swecon Urban Insight -raportit pureutuvat kaupunkien terveyteen ja hyvinvointiin. Monet kaupunkiympäristöt ovat stressaavia ja vaarallisia; on liikenteen ja teollisuuden päästöjä, melua, ikääntyneitä vesihuoltoverkostoja sekä kaupunkirakenteita, jotka voivat vahingoittaa terveyttä ja ilmastoa. Miten luomme kaupungeista tasa-arvoisia ja toimintavarmoja hyvinvoivan arjen keskuksia?

”Swecon asiantuntijat tarkastelevat tänä vuonna Urban Insight -julkaisuissa kaupunkiemme rakenteiden kehitystä sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Uskomme, että meidän tulee kiinnittää rakennetun ympäristön terveyteen ja hyvinvointiin enemmän huomiota kuin koskaan, sillä kaupunkisuunnittelulla ja kaupunkirakentamisella voidaan tukea asukkaiden hyvinvointia ja mahdollistaa sujuva, turvallinen ja terveellinen elämä”, toteaa Swecon kestävän kehityksen johtaja Mia Andelin.

Vuoteen 2050 mennessä peräti 70 % maapallon väestöstä asuu kaupungeissa. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa jo 86 % ihmisistä asuu taajamissa. Nykyään kaupungistumisen vaikutuksia pidetään jopa yhtenä kymmenestä merkittävimmästä kuolinsyystä Euroopassa ja globaalisti. Ilmastonmuutoksen ja yhä tiivistyvän arkiympäristömme lisäksi hyvinvointimme tielle on viime vuonna tullut myös maailmanlaajuinen pandemia: COVID-19 on osoittanut, että yhteiskunta kohtaa monia terveyshaasteita, jotka muuttavat maailmaa, mutta jotka ovat ratkaistavissa.

Maailman terveysjärjestö WHO on todennut vuonna 2000, että terveellinen kaupunkisuunnittelu tarkoittaa suunnittelua ihmisiä varten. Se tukee ajatusta siitä, että kaupunki on paljon muutakin kuin rakennuksia, katuja ja avoimia tiloja; se on elävä, hengittävä organismi, jonka terveys on läheisesti kytköksissä sen asukkaiden terveyteen.

”Viime kädessä terveyden tulevaisuus ei ole sairaalassa vaan terveellisessä kaupungissa”, sanoo Bas Horsting, Swecon suunnittelujohtaja Hollannista.

Tänä vuonna Swecon Urban Insight -raportit nostavat esiin kolme kestävän kehityksen osa-aluetta, joihin muun muassa suunnittelulla voidaan vaikuttaa: terveellinen liikkuminen, terveelliset rakennukset ja kaupungit sekä hyvinvointia tukevat vesivarat. Nämä osa-alueet edustavat kaupunkikudosta, jossa terveys- ja ilmastokriisiä voidaan torjua tai lieventää tekniikan ja suunnittelun avulla.

Lähde: MyNewsDesk

Trackbacks & Pings

Vastaa