Kun lapsella on cp-vamma – ainutlaatuinen kokonaisuus, vinkkejä ja välineitä perheille ja ammattilaisille

Kun lapsella on cp-vamma -opas on juuri julkaistu CP-liiton verkkosivuilla cp-liitto.fi/arkisujuu ja cp-liitto.fi/oppaat.

Cp-vamma on yleisin lapsuudessa diagnosoitu pitkäaikaista ja säännöllistä kuntoutusta edellyttävä oireyhtymä. Se johtuu vauriosta aivojen liikettä, tasapainoa ja asentoa säätelevissä osissa. Vamman aiheuttava aivovaurio syntyy sikiökaudella, synnytyksen aikana tai viimeistään varhaislapsuudessa.

Cp-oireyhtymän kirjo on laaja. Osalla lapsista vamma vaikuttaa arkeen vain vähän, toiset tarvitsevat tukea kaikilla elämänsä osa-alueilla. Niinpä oppaastakin rakentui sisällöltään ja laajuudeltaan ainutlaatuinen.

Kirjoitusten aiheet vaihtelevat hahmotushäiriöistä hengitykseen, oppimisesta oikeanlaiseen asentohoitoon, spastisuudesta seisomatelineeseen ja syömisen haasteisiin. Tarkoitus on tuoda perheille, läheisille ja ammattilaisille vinkkejä ja välineitä lapsen kehityksen tukemiseen sekä tarjota ymmärrystä cp-oireyhtymään liittyvistä tarpeista.

Tarve oppaaseen on noussut lastenneurologian poliklinikoilla asioineilta perheiltä. Aloitteen aineiston kokoamiseen teki lastenneurologian erikoislääkäri Helena Mäenpää, joka on CP-liiton tärkeä yhteistyökumppani. Hän on tiiminsä kanssa kehittänyt jo pitkään lasten, joilla on cp-vamma, hoitoa ja kuntoutusta Suomessa.

Mäenpään yksikössä Uudessa lastensairaalassa hoidetaan lapsia, joilla on jonkinlainen liikuntakyvyn ongelma. Näistä suurin yksittäinen ryhmä ovat lapset, joilla on cp-vamma. Heitä on noin 250, yhtä paljon kuin kaikissa muissa Suomen keskussairaaloissa yhteensä.

Uudessa lastensairaalassa kertyy siis jo pelkästään lasten määrästä johtuen valtavasti kokemusta liikuntavammaisten lasten hoidosta. Mäenpää kokee, että koska heillä on mahdollisuus, heillä on myös velvollisuus kehittää hoitotoimenpiteitä ja jakaa tietoa muille.

– On olemassa paljon asioita, joita voi tehdä lapsen arjessa. Siksi Kun lapsella on cp-vamma -materiaali on ajateltu sellaiseksi, että perheet, ammattilaiset sekä hoitavat lääkärit voivat saada siitä vinkkejä, mitä lasten kanssa voisi tehdä, Mäenpää kertoo.

Kun lapsella on cp-vamma -oppaan artikkeleita on ollut kirjoittamassa suuri joukko alojensa ammattilaisia Uudesta lastensairaalasta sekä muista yhteistyötahoistamme. Kiitämme lämpimästi yhteistyöstä ja toivotamme perheillemme sujuvaa arkea!

Lähde: STT Info

Vastaa