Nuorten Kompassi -hyvinvointiohjelma valtakunnalliseen käyttöön

Haasteelliset maailman- ja elämäntilanteet haastavat nuorten hyvinvointia. Hyvinvointia tukevia taitoja on kuitenkin mahdollista ja kannattavaa harjoitella. Jyväskylän yliopistossa kehitetty tutkimusperustainen verkko-ohjelma Nuorten Kompassi opastaa harjoittelussa kohti hyvinvointia. Ilmainen verkko-ohjelma on käytettävissä valtakunnallisesti perjantaista 6.5. alkaen.

Selvitysten mukaan neljäsosa suomalaisista nuorista ei voi hyvin. Nuorten vaikeudet näyttäytyvät stressi- ja masennusoireina sekä univaikeuksina, päihdeongelmina ja ihmissuhdepulmina sekä opintoihin liittyvinä vaikeuksina. Lisäksi merkittävät yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten ilmastonmuutos, koronapandemia ja sotatila voivat nostaa pintaan ahdistusta.

Ongelmat tunnistetaan myös Suomen terveys-, sosiaali- ja koulutuspolitiikassa sekä lainsäädännössä, joissa edellytetään nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin laaja-alaista tukemista.

Tiedetään, että nuoret etsivät mielellään apua verkosta. Helposti saatavilla olevia ja vaikuttavia matalan kynnyksen tukipalveluita on kuitenkin ollut niukalti saatavilla.

Nuorten Kompassi ohjaa elämänhaasteiden kohtaamiseen

Hyvinvoinnin kannalta on olennaista oppia taitoja, joiden avulla voi kohdata elämässä eteen tulevat haasteet.

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella on kehitetty yläkoulun ja toisen asteen aloitusvaiheen nuorille suunnattu ohjelma nimeltään Nuorten Kompassi. Ohjelma tarjoaa välineitä huolten ja haasteiden kohtaamiseen. Se auttaa myös etsimään suuntaa elämälle ja harjoittaa tietoisuustaitoja, itsemyötätuntoa ja ihmissuhdetaitoja. Ohjelma lievittää tutkitusti stressi- ja masennusoireita sekä lisää koulunkäyntiin liittyvää paineensietokykyä ja tukee nuoria myös urasuunnittelussa.

Nuori voi käyttää ohjelmaa itsenäisesti hyvinvoinnin tukena, mutta sitä voivat hyödyntää myös opettajat ja erityisopettajat luokassa tai pienryhmissä. Ohjelma soveltuu myös psykologien, koulukuraattoreiden ja terveysalan ammattilaisten yksilövastaanotoille.

Ohjelman kehitystyön parissa on työskennellyt monitieteellinen työryhmä Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselta. Ryhmä on myös tehnyt tutkimusta Nuorten Kompassi -ohjelman vaikuttavuudesta ja käyttökokemuksista Keski-Suomen kouluissa ja valtakunnallisesti. Tähän mennessä ohjelmaan on osallistunut noin 1000 nuorta ja noin 100 ammattilaista eri puolelta Suomea.

Nuorten Kompassi -ohjelma on vapaasti käytettävissä

Nuorten Kompassi -ohjelma on kestoltaan viisi viikkoa (etappia) ja sisältää noin 130 erilaista harjoitusta. Ohjelma on ilmainen ja käytettävissä internet-yhteydellä olevissa tietokoneissa, tableteissa ja kännyköissä. Ohjelma sekä siihen liittyvät mainokset ja käyttöohjeet ovat perjantaista 6.5.2022 alkaen vapaasti käytettävissä ohjelman sivustolta: https://nuortenkompassi.fi

Lähteet: STT / Jyväskylän yliopisto

Vastaa