Ranua sai uuden kuntastrategian: tavoitteena lasten ja nuorten hyvinvointi sekä yritysmyönteisyys

Ranuan valtuusto on hyväksynyt yksimielisesti uuden kuntastrategian 2022-2030 maanantaina 13.6.2022.

Kunnassa on lain mukaan oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan pitkän aikavälin tavoitteista. Ranuan uuden kuntastrategian tavoitteena on, että Ranua on vuonna 2030 rohkeasti uudistuva ja yritteliäs kunta, jonka elinvoima kumpuaa aktiivisesta yhteisestä sekä monipuolisesta elinkeinoelämästä ja rikkaasta luonnosta.

Kunnan arvoja ovat rohkeus, yritteliäisyys, lapsiystävällisyys, avoimuus ja vastuullisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että Ranua on yritysmyönteinen kunta, joka ottaa kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa huomioon lasten oikeudet ja hyvinvoinnin.

Kuntastrategiaa esiteltiin perjantaina 17.6. suorassa verkkolähetyksessä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Salmela sanoi, että päättäjät ovat yksimielisiä siitä, että ranualaiset ovat rohkeita jatkossakin.

Kunnanjohtaja Tuomas Aikkilan mukaan strategiaan tuli uusina arvoina avoimuus, yritteliäisyys ja lapsiystävällisyys.

-Strategian päämäärinä ovat kasvuhakuinen kunta, hyvinvoiva kuntalainen, elinvoimainen ja kansainvälistyvä yritystoiminta ja uutena kestävä elinympäristö.

Päämäärille on asetettu tarkempia tavoitteita ja konkreettisia tekoja niiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi yksi tavoite on pysäyttää asukasluvun väheneminen ja nostaa Ranuan väkiluku 3700 asukkaaseen vuonna 2030.

-Kaikille päämäärille on mittarit, joille asetetaan tarkat tavoitetasot talousarviossa ja viimeistään tilinpäätöksissä tarkistetaan, miten kävi.

Strategiaa kommentoivat tilaisuudessa valtuustoryhmien edustajat.

Keijo Ruonala SDP:stä nosti esiin kunnan henkilöstön hyvinvoinnin.

-Otetaan työntekijät mukaan oman työnsä suunnitteluun. Sillä saadaan mielekkyyttä työhön, tehoja irti ja sairauspoissaolot vähenevät.

Petri Manninen perussuomalaisten valtuustoryhmästä on ilahtunut siitä, kuinka luontoarvot ja matkailun kehittäminen on nostettu strategiaan.

– Lappiin tulee vain 11 prosenttia Suomen kalastusturisteista. Jos saamme Euroopan kalastusturisteista prosentin Ranualle, se on 2300 yöpyjää, jotka ovat täällä muutamasta päivästä jopa viikkoon.

Kokoomuksen valtuustoryhmän edustaja Terhi Salmela oli tyytyväinen siihen, että strategian tavoitteet ovat kunnianhimoisia.

-Ranualaista rohkeutta on sitoutua siihen, että olemme kasvuhakuinen kunta, vaikka väkiluku on vähentynyt jo vuosikymmeniä. Tarvitaan lisää töitä, toimitiloja, yrittäjiä ja sitä kautta lisää tuloja Ranualle.

Jari Hintsala keskustan valtuustoryhmästä nosti esiin muun muassa kuntalaisten hyvinvoinnin.

– Tämä koskee kaiken ikäisiä kuntalaisia. Vaikka sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueille, haluamme edistää kuntalaisten hyvinvointia.

Hintsala huomautti, että kuntastrategiasta löytyy hyviä työkaluja esimerkiksi Suhangon kaivoksen mahdolliseen käynnistymiseen.

Valtuuston puheenjohtaja Tatu Hietala on eniten tyytyväinen strategian tasapainoisuuteen ja siihen, että mukaan oli rohkeasti otettu myös uusi asioita.

-Nyt kun tavoitteet ja mittarit on kirjattu, se on meille hyvä apu eteenpäin.

Lähetyksestä oleva tallenne on katsottavissa alta

Lähde: Ranuan kunta

Vastaa