SuPerin edustajisto: Vanhustenhoidossa on noudatettava lakia

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajisto vaatii työnantajia kaikkialla Suomessa noudattamaan lakia, joka koskee hoitajamitoitusta ja tehtävänjakoa vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa. Lain tarkoituksena on kohdistaa hoitohenkilökunnan työaika välittömään asiakastyöhön eli hoitotyöhön. Lain toteutumista on valvottava ja siihen on suunnattava riittävästi resursseja.

Lakiuudistus hoitajamitoituksesta tuli voimaan lokakuun alussa. Ensimmäisessä vaiheessa mitoituksen on oltava vähintään 0,5 ja tukitöihin on varattava välittömästi erilliset resurssit. Vähimmäismitoitusta nostetaan portaittain 0,7:ään. Laissa määritellään vähimmäismitoitus, mutta todellinen tarve henkilöstömäärälle voi olla suurempi. Mitoitusta tuleekin tarkastella todellisen tarpeen mukaan. Asiakas- ja potilasturvallisuus on varmistettava kaikissa työvuoroissa eri vuorokauden aikoina.

Ongelmana on, että kaikki työnantajat eivät ole valmistautuneet lakimuutoksen voimaantuloon, vaikka se on ollut tiedossa hyvissä ajoin. Osa työnantajista on sitä mieltä, että välittömän ja välillisen asiakastyön raja ei ole selvä. Hoitajat ovatkin edelleen tehneet tukitöitä, kuten siivousta, pyykkäystä ja ruoanlaittoa, vaikka lain tarkoituksena on suunnata hoitajien työaika hoitotyöhön.

– Tilanne on aiheuttanut pettymystä hoitajien keskuudessa kaikkialla Suomessa, SuPerin edustajiston puheenjohtaja Päivi Inberg kertoo. – Odotukset lakiuudistuksen voimaantulosta ovat olleet suuret. Nyt työyksiköissä on jouduttu pitämään puolia lain tuomista oikeuksista, asioista, joiden pitäisi olla itsestään selviä. SuPerin mukaan laissa on hyvin selkeästi määritelty, mikä on välitöntä hoitotyötä ja mikä välillistä. Lakia tulee noudattaa kaikkialla välittömästi eikä vedota jälleen rahapulaan.

Tukitöitä varten palvelun tuottajan on varattava riittävä erillinen resurssi joko käyttämällä omaa työvoimaa tai hankkimalla se ostopalveluna. Jos toimintayksikössä säännönmukaisesti sisällytetään hoitotyöntekijöiden työhön esimerkiksi siivousta, pyykkäystä tai ruoanlaittoa, niiden osuus on määriteltävä tehtävänkuvassa ja siltä osin työaikaa ei lasketa henkilöstömitoitukseen. – Tukitöiden osuuden määrittely on aiheuttanut ongelmia ja erimielisyyksiä työpaikoilla, Inberg kertoo. Tämä kuormittaa henkilöstöä entisestään.

Kaikkien kuntien tulisi tarkastaa sekä oma toiminta että ostopalvelut välittömästi. Myös yksityisten palveluntuottajien on toimittava samoin. Jos lakia ei noudateta, valvontaviranomaisen on puututtava tilanteeseen välittömästi. – Asiakkaan hyvän hoidon kannalta riittävää hoitajamitoitusta on yritetty kiertää jo aivan liian pitkään. Myös koronapandemiasta selviämisessä keskeistä on, että koulutettua henkilökuntaa on riittävästi turvamaan potilas- ja asiakasturvallisuus sekä henkilöstön työturvallisuus, SuPerin edustajiston puheenjohtaja Päivi Inberg muistuttaa.

Lähde: STT Info

Vastaa