Valtakunnallinen perhetutkimus: Pohjois-Pohjanmaalla perheet toivovat vertaistukea ja psykologista tukea arkensa hyvinvoinnin tueksi

Sydänliiton Neuvokas perhe toteutti yhdessä Taloustutkimuksen kanssa valtakunnallisen perheiden hyvinvointikyselyn. Kyselyllä haluttiin selvittää, miten lapsiperheissä voidaan juuri nyt. Marraskuussa 2020 tehtyihin kyselyihin vastasi yhteensä 3863 lapsiperheiden vanhempaa. Valtakunnallisten tulosten lisäksi tulokset eriteltiin Pohjois-Pohjanmaalla (n=344), Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Pohjois-Karjalassa.


Valtakunnalliset tulokset paljastivat, että Suomessa lapsiperheissä voidaan keskimääräisesti melko hyvin. Toisaalta vähävoimavaraisilla perheillä arjen hyvinvoinnin ja elintapojen haasteet kasautuvat. Pohjois-Pohjanmaalla suurimmat erot valtakunnallisiin tuloksiin löytyivät lapsiperheiden hyvinvoinnin tuen saamiseen. Koronan vaikutukset lapsiperheiden arkeen olivat Pohjois-Pohjanmaalla linjassa valtakunnallisten tulosten kanssa. Koronavirustilanne on vaikuttanut perheen hyvinvointiin lähes kolmanneksella vastaajista vähintään melko paljon.


Pohjois-Pohjanmaalla on osallistuttu keskimääräistä vähemmän liikuntaseurojen lapsiperhetoimintaan. Liikuntaseurojen toimintaan on osallistunut 14% vastanneista vanhemmista.


”Tämä on harmillista. Nykyään tuntuu, että lapsen tulisi olla ohjatussa ja maksullisessa harrastustoiminnassa. Liian vähän mennään enää ulos touhuamaan. Kuluneen kymmenen vuoden aikana maailma on muuttunut paljon ja lapsen ajasta kilpailee monet passivoivat ärsykkeet, kuten kännykän monet kiehtovat toiminnot. Mielestäni vanhemmilla on iso vastuu lasten arkiliikunnan toteutumisesta”, pohtii Vesa Kiljunen, osastonhoitaja Oulun yliopistollisen sairaalan lasten ja nuorten poliklinikalta.


Pohjois-Pohjanmaalla vain 4% vanhemmista kertoo, että lasten ylipainosta on keskusteltu terveydenhuollossa. Lapsensa painonhallinnan tueksi toivotaan muuta Suomea enemmän vertaistukea ja psykologista tukea, kuten tukea lapsen ja vanhemman välisiin suhteisiin.


”Tämä on linjassa tekemämme kuntakierroksemme kanssa. Monet terveydenhoitajat kokevat, että lapsen ylipainoon ei niinkään tarvita syömisen ja liikkumisen tukea, vaan perheet toivovat muunlaista tukea arkeen. Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämisessä verkostojen hahmottaminen ja kaikkien lapsen arjessa olevien aikuisten yhteispeli on tärkeää”, analysoi tulosta Tiina Jurvelin Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiristä.


”Neuvokas perhe -koulutuksia on järjestetty Pohjois-Pohjanmaalla aktiivisesti. Erityisen ilahduttavasti alueella on osallistuttu koulutuksiin myös erikoissairaanhoidon puolelta. Jatkossa panostamme moniammatilliseen kouluttamiseen ja siihen, että tieto Neuvokas perhe -palveluista yltää perheille saakka”, kertoo Elisa Luomaranta, terveyden edistämisen koordinaattori Suomen Sydänliitosta.


Pohjois-Pohjanmaalla panostetaan lapsiperheiden hyvinvointiin. Neuvokas perhe -toiminta on valittu maakunnalliseksi hyväksi käytännöksi, jonka käyttöönottoa ja toimeenpanoa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö ja Pohjois-Pohjanmaan sote-hanke tukevat. Maakunta on yksi neljästä maakunnasta, jossa moniammatillisessa yhteistyössä kehitetään arjen tukea lasten ylipainoon osana Suomen Sydänliiton Neuvokas perheen STEA:n rahoittamaa hanketta. Koulutusten järjestämisen lisäksi hankkeessa panostetaan yhä paremman digitaalisen ja sosiaalisen median tarjoaman tuen kehittämiseen.

Lähde: MyNewsDesk

Trackbacks & Pings

Vastaa